University Library of Kragujevac 

Често постављена питања

  • ПДФ

ПИТАЊЕ: Ко може бити члан Универзитетске библиотеке?
ОДГОВОР: Осим студената и запослених на факултетима Универзитета у Крагујевцу, чланови Библиотеке могу бити сви грађани.

ПИТАЊЕ: Који су услови уписа?
ОДГОВОР: Студенти се уписују уз индекс, личну карту, односно пасош и прилажу фотографију (25x30mm); документа се не депонују приликом изношења књига. Сви остали грађани уписују се уз личну карту, односно пасош и прилажу фотографију (25x30mm).

ПИТАЊЕ: Колико кошта чланарина?
ОДГОВОР: Чланарина за студенте износи 700,00 динара за годину дана, од дана уписа. Факултети могу уписивати запослене или одређене категорије студената по колективној чланарини. Бруцоши се уписују по повлашћеној цени од 350,00 динара.

ПИТАЊЕ: Могу ли да се учланим на краћи временски период?
ОДГОВОР: Осим чланарине на годишњем нивоу, могуће је учлањење на период од два месеца.

ПИТАЊЕ: Колико публикација могу изнети и на који рок?
ОДГОВОР: Студенти могу добити две публикације на период од 30 дана, уз могућност продужења тог рока на захтев. За рад у читаоници могуће је добити више књига истовремено.

ПИТАЊЕ: Шта је међубиблиотечка позајмица?
ОДГОВОР: Уколико у фонду Универзитетске библиотеке корисник не пронађе потребну литературу, Библиотека је може позајмити из друге библиотеке у земљи или из иностранства. Књиге добијене позајмицом се користе у зависности од рока под којим их је Библиотека добила, а фотокопије чланака остају у трајном власништву корисника.

ПИТАЊЕ: Колико то кошта?
ОДГОВОР: За позајмицу из земље, корисник плаћа реалну цену транспорта, углавном курирске испоруке. За позајмицу из иностранства важи посебан ценовник, који је усклађен са другим универзитетским библиотекама.

ПИТАЊЕ: Шта је COBISS?
ОДГОВОР: COBISS је узајамни on-line каталог највећих српских библиотека и налази се на адреси www.vbs.rs Можете претраживати узајамни каталог, а као резултат претраживања добићете списак библиотека које поседују ту публикацију или прво одабрати одређену библиотеку, а затим претраживати њен каталог. Уколико се у библиотеци води COBISS позајмица, можете видети и статус публикације, односно да ли је и до када заузета.

ПИТАЊЕ: Шта је KoBSON?
ОДГОВОР: KoBSON је портал намењен свим запосленим лицима на државним универзитетима, који садржи линкове до бројних база издавача и агрегатора, као и индексних база, за које  Минстарство просвете, науке и технолошког развоја финансир систем претплате. Више на www.kobson.nb.rs Приступ порталу је омогућен са Академске мреже. 

Налазите се: Често постављена питања