University Library of Kragujevac 

Служба за опште, правне и финансијске послове

  • ПДФ

Службу општих, правних и финансијских послова чине следећа одељења:
- Одељење општих и правних послова, и
- Одељење економско-финансијских послова.

Одељење општих и правних послова реализује све правне и организационе послове Библиотеке и води целокупну административну и персоналну службу, као и техничку службу.

Одељење општих и правних послова обавља:
- правне, кадровске и опште послове Библиотеке,
- стручно-административне послове за потребе Органа Библиотеке (Управни и Надзорни одбор),
- послове персоналне евиденције и послове у вези са здравственим осигурањем запослених,
- мере хигијенско-техничке и противпожарне заштите,
- послове курира, гардеробе, портира и хигијене,
- и друге послове по налогу директора Библиотеке.

Секретар:
Вукашин Петровић
тел. +381 34 372-601
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Одељење економско-финансијских послова надлежно је за финансијско и материјално пословање Библиотеке.

Одељење економско-финансијских послова обавља следеће послове:
- израђује Финансијски план Библиотеке и прати његово извршење,
- прати законске прописе из области материјално-финансијског пословања и стара се о њиховој примени,
- обавља благајничко пословање и књиговодствене послове,
- израђује периодичне обрачуне и завршни рачун Библиотеке,
- анализира финансијско пословање и даје предлоге за његово унапређење,
- израђује статистичке извештаје из области рачуноводства и финансија,
- контира финансијску документацију по контном плану,
- књижи контирана документа у финансијском књиговодству,
- врши ликвидацију путних налога и свих улазних и излазних рачуна,
- обавља и друге послове везане за материјално-финансијско пословање.

Шефица Рачуноводства:
Снежана Станојевић
тел. +381 34 370-225
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Налазите се: Одељења Служба за опште, правне и финансијске послове