University Library of Kragujevac 

Цитираност истраживача

  • ПДФ

У Универзитетској библиотеци се израђују библиографије цитираности истраживача према захтеву корисника. Цитираност се утврђује на основу цитатних база, као што су: Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humaties Citation Index, односно према ISI Web of Science, који је један од критеријума за добијање звања и пројеката од стране Министарства просвете и науке.

Шта је потребно за добијање библиографије цитираних радова?

Потребна је комплетна библиографија одређеног аутора, хронолошки уређена, са тачним распоредом аутора у вишеауторским радовима, која се предаје у Одељењу за научне информације и развој, лично или електронском поштом на Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели . Такође, потребно је поднети и  Захтев за израду библиографије цитираних радова, лично или електронски.

Претраживање цитираности радова појединих аутора се ради тако што се сваки рад из библиографије аутора посебно претражује према првом аутору рада и аутору за кога се ради цитираност.

Рок за израду прегледа цитираности је 10 радних дана од дана пријема захтева.

Резултате можете добити у електронској форми или у штампаном облику. Уз библиографију цитираности добијате и званичну потврду на меморандуму Библиотеке са печатом и потписом библиотекара о броју Ваших цитата.

Библиографски запис цитата садржи:
- ауторе који су Вас цитирали,
- наслов рада у коме сте цитирани,
- назив часописа, годиште, број и странице, и
- који Ваш рад је цитиран.

Уплата за услугу се врши према достављеном рачуну, општом уплатницом, на жиро рачун Универзитетске библиотеке у Крагујевцу:

840-325668-11, код Управе за трезор, без позива на број.

ПИБ: 101508421

Мат.бр. 07343353

ЈБКСЈ: 03792

 

  Пример уплатнице

 uplatnica

Налазите се: Услуге Цитираност