University Library of Kragujevac 

Услуге

  • ПДФ

Универзитетска библиотека у Крагујевцу пружа следеће услуге:Image

- унапређује образовни, истраживачки и научни рад студената, наставника, професора и истраживача,
- координира библиотечко-информациону делатност на Универзитету,
- координира набавку библиотечко-информационе грађе и извора у оквиру Универзитета,
- издаје библиотечко-информациону грађу и изворе на коришћење у Библиотеци и ван ње,
- организује и усклађује рад система размене и међубиблиотечке позајмице библиотечко-информационе грађе и извора у земљи и са иностранством,
- координира израду библиографија и електронских база података о високошколским наставницима, научним радницима и сарадницима Универзитета,
- прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење обавезни примерак библиотечко-информационе грађе и извора који настају и објављују се на Универзитету,
- усклађује, припрема, организује и спроводи програм обуке корисника (студената, доктораната, истраживача) у области система комуникације у науци и коришћења информационих извора,
- пружа стручну помоћ запосленима у библиотекама и информационим центрима у оквиру Универзитета у Крагујевцу и учествује у њиховом сталном стручном усавршавању.

У саставу Универзитетске библиотеке налази се и Универзитетска галерија која омогућава организовање:

- изложби,
- књижевних вечери,
- промоција књига,
- саветовања,
- презентација, и
- других културних манифестација од значаја за Универзитет и град Крагујевац.

gal

gal2gal3

gal4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Универзитетске библиотеке могу бити: студенти, постдипломци, универзитетски наставници, научни радници, као и сви остали грађани под посебним условима. Сваки корисник учлањује се лично уз приложену личну карту и фотографију у боји, формата 25x30mm, по ценама утврђеним Ценовником услуга Библиотеке.

Овде можете пoгледати комплетан Ценовник услуга.Image

Чланство може бити:

- годишње (365 дана од дана уписа),
- привремено (два месеца),
- парцијално (коришћење читаонице на годишњем нивоу, без могућности коришћења библиотечког фонда).

Налазите се: Услуге