University Library of Kragujevac 

Одељење набавке и обраде монографских публикација

  • ПДФ

Послујући као библиотека општенаучног карактера и трудећи се да задовољи потребе својих корисника, Универзитетска библиотека у Крагујевцу преко Одељења набавке и обраде монографских публикација своју набавну политику заснива на куповини, поклонима, легатима и размени публикација (научне, стручне литературе и универзитетских уџбеника). Фонд Библиотеке се умогоме увећава и поштовањем обавезног примерка, тј. обавезом свих факултета Универзитета у Крагујевцу да Библиотеци уступе по један примерак новоиздате публикације своје установе. Обавеза Одељења је да прати издавачку делатност постојећих издавачких кућа, али и да излази у сусрет својим корисницима купујући дезидерате. Посебан вид пословања, који је све чешће заступљен је размена са другим високошколским библиотекама.

Одељење набавке и обраде монографских публикација обавља следеће послове:
- координира набавну политику библиотечко-информационе грађе и извора у оквиру Универзитета,
- успоставља и одржава сарадњу са библиотекама у земљи и иностранству,
- евидентира и контролише трошкове набавке и прати изворе информација, односно домаћу и страну издавачку продукцију и врши избор библиотечко-информационе грађе и извора,
- прегледа и одабира библиотечко-информациону грађу и изворе за набавку (куповина, размена, поклон) и израђује наруџбине,
- врши пријем библиотечко-информационе грађе и извора,
- врши рекламације неиспоручене грађе и извора,
- остварује стручне посете и контакте са домаћим и иностраним партнерима,
- пружа информације о порученој и набављеној грађи и изворима,
- обавља физичку обраду грађе и расходовање,
- шаље библиотечко-информациону грађу у размену,
- каталошки обрађује домаћу и страну библиотечко-информациону грађу,
- израђује планове рада и извештаје о раду Одељења.

Одељење набавке и обраде монографских публикација инвентаришe и каталошки обрађуje библиотечко-информациону грађу у COBISS систему обједињене каталогизације. Почев од 2010. године уведена је и услужна делатност одређивања УДК бројева научних и стручних радова за све заинтересоване истраживаче Крагујевачког универзитета.

Марија Гордић
тел. +381 34 372-603
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Мр Катарина Карамијалковић
тел. +381 34 372-603
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Налазите се: Одељења Одељење набавке и обраде монографских публикација