University Library of Kragujevac 

Одељења

  • ПДФ

Универзитетска библиотека у Крагујевцу је самостална универзитетска установа, чија је делатност у функцији наставно-научних и истраживачких процеса на Универзитету. Централна је за библиотеке факултета Крагујевачког универзитета, којима пружа неопходну стручну помоћ у обради књига, формирању електронског каталога, изради библиографија, аутоматизацији пословања и свеукупном организовању библиотечко-информационе делатности.

Своју делатност Библиотека обавља у оквиру организационо повезаних oдељења:
1. Одељење набавке и обраде монографских публикација,
2. Одељење набавке и обраде серијских публикација,
3. Информативно-позајмно одељењe,
4. Одељењe за научне информације и развој, и
5. Служба за опште, правне и финансијске послове.

Својом организацијом Библиотека настоји да развија један савремен модел рада, у коме су сви њени потенцијали (простор, фондови, техничка опрема и особље) на располагању њеним корисницима – студентима, истраживачима и професорима Универзитета у Крагујевцу, али и осталим грађанима.

Уз свестрану и непрекидну везу са Универзитетом, развојни пут Библиотеке обележен је сталним успоном, остваривањем значајних резултата у примени савремених метода рада са корисницима и коришћењем нових информационих и комуникационих технологија и ресурса, што је ову установу афирмисало као значајну културну и научну институцију у Србији.

UBKG_Citaonica_2a

Налазите се: Одељења