University Library of Kragujevac 

Правила за рад са корисницима Библиотеке

  • ПДФ
ImageБиблиотека је отворена сваког радног дана од 8.00 до 19.00 часова, а суботом од 9.00 до 14.00 часова. Библиотека има и летњи распоред рада (за период јул – август), о коме су корисници благовремено обавештени за сваку текућу годину.

Чланови Универзитетске библиотеке могу бити: студенти, постдипломци, универзитетски наставници, научни радници, као и сви остали грађани под посебним условима. Приликом уписа студенти показују индекс, личну карту, односно пасош и прилажу фотографију (25x30mm), а остали корисници личну карту, односно пасош и прилажу фотографију. Упис се наплађује, по ценама утврђеним Ценовником.

Корисник добија трајну чланску карту коју је обавезан да чува и има код себе при сваком доласку у Библиотеку. Ако корисник изгуби чланску карту, уписује се поново на исти начин као и претходног пута. У Библиотеку се могу уписати установе и предузећа, као колективни чланови, на основу писменог захтева.

При уласку у читаоницу, корисник је дужан да на пулту преда своју чланску карту. Уношење својих публикација и белешки у читаонице корисник је дужан да пријави књижничару у читаоници. У читаонице је забрањено уношење хране и пића. Кад излази из читаонице, кориснику се враћа чланска карта.

Рачунаре у Интернет простору корисници могу користити самостално, поштујући прописана правила. Коришћење Интернета првих 60 минута се не наплаћује, а након тога цена је 50,00 динара по сату.

У просторијама Библиотеке, а нарочито у читаоницама мора владати ред и тишина. Дежурни запослени има право да опомене корисника због нарушавања реда и тишине у читаоници и другим просторијама Библиотеке. Обавезно је искључивање мобилних телефона при уласку у  Библиотеку.

У случају кршења претходно наведених правила или непримереног понашања у Библиотеци директор Библиотеке може кориснику одузети чланску карту и прекинути чланство.

Налазите се: Услуге Правила за рад