University Library of Kragujevac 

Читаонице Библиотеке

  • ПДФ

Библиотека је смештена у делу Универзитетског комплекса, на простору од 1500 м2, који се поред радних просторија за запослене и више магацина (депоа) за смештај публикација, састоји од:

- главне читаонице са 50 читалачких места, у оквиру које је и посебан Интернет простор са 10 места за слободан приступ Интернету, и
- читаонице периодике са 20 читалачких места.

cit2 cit1

 

 

 

 

 

 

 

 

На галерији читаонице се налази новоформирана Универзитетска галерија.

Приликом коришћења читаоница корисник је дужан да запосленом преда своју чланску карту. Уношење својих публикација и белешки у читаонице корисник је дужан да пријави запосленом у читаоници. У читаонице је забрањено уношење хране и пића.

У просторијама Библиотеке, а нарочито у читаоницама мора владати ред и тишина. Дежурни запослени има право да опомене корисника због нарушавања реда и тишине у читаоници и другим просторијама Библиотеке. Обавезно је искључивање мобилних телефона при уласку у Библиотеку. Кад излази из читаонице, кориснику се при предаји књига из фондова Библиотеке враћа чланска карта.

Рачунаре у Интернет простору корисници могу користити самостално, поштујући прописана правила. Коришћење Интернета првих 60 минута се не наплаћује, а након тога цена је 50,00 динара по сату.

cit5

Налазите се: Услуге Читаонице