University Library of Kragujevac 

O нама

  • ПДФ
Историјски преглед

Oдлуку о оснивању Универзитетске библиотеке донела је Скупштина Универзитета у Крагујевцу 6. маја 1977. године. Основни циљ је био да се оснивањем и развојем Библиотеке створе услови за остваривање функција и развоја савременог Универзитета.

Библиотека је крајем 1978. године смештена у адаптиране сутуренске просторије ондашњег Дома самоуправљача (где се налазио и Ректорат), са простором за коришћење од 525m2 и 70 читалачких места. За кориснике је отворена 3. јануара 1979. године, а с обзиром на атрактивну локацију у центру града, врло брзо је добила бројну читалачку публику.doms

Крајем 1981. године у саставу новоизграђене зграде Правног факултета обезбеђен је наменски функционалан простор за Универзитетску библиотеку, површине 1500m2. Велики корак у развоју Библиотеке учињен је њеним пресељењем у нову зграду Правног факултета, где су формирани читаоница са галеријом од 436м2 и 200 читалачких места, више магацина (депоа) за смештај публикација површине 218m2, 10 канцеларија за запослене и друге просторије.

Одлуком Скупштине Универзитета у Крагујевцу 5. јуна 1985. године, Универзитетска библиотека у Крагујевцу је издвојена из састава Радне заједнице Универзитета и наставља са радом као самостална радна организација у области образовања, науке и културе.

Радом Универзитетске библиотеке руководи директор без ограничења. Од оснивања Библиотеке до 2014. године њени руководиоци (директори) су били:
Милан Станковић (1978-1983),
Ружица Игњатовић, в. д. директора (1983-1986),
Александар Милосављевић (1986-1997), 
Ружица Игњатовић (1997-2006),
Мира Матић (од 2006-2014).

Библиотека данас

Универзитетска библиотека у Крагујевцу је библиотека општенаучног карактера, чија је делатност у функцији наставно-научних и истраживачких процеса на Универзитету. На овај начин она доприноси успешном студирању, ширењу и афирмацији знања, наставном и научном усавршавању и стваралаштву наставника и сарадника факултета и института Универзитета у Крагујевцу. Корисници библиотеке су, пре свега, студенти, постдипломци, универзитетски наставници, научни радници, као и сви остали грађани под посебним условима.

Библиотека је смештена у делу Универзитетског комплекса, на простору од 1500m2, који се састоји од: главне читаонице са 50 читалачких места и 10 места за слободан приступ Интернету, читаонице периодике са 20 читалачких места, више магацина (депоа) за смештај публикација, радних просторија за запослене и Универзитетске галерије.

Активан књижни фонд Библиотеке броји око 100.000 примерака домаће и стране књиге, више од 3000 примерака докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на факултетима Универзитета у Крагујевцу, и другим факултетима,  као и 620 наслова домаћих и 150 наслова страних часописа. Посебно је значајна реферална збирка домаће и стране приручне литературе (енциклопедије, речници, приручници, библиографије), као и више вредних легата значајних институција овог града и истакнутих личности овог краја. Целокупан књижни фонд је каталошки обрађен, налази се у рачунарској бази Библиотеке и доступан је корисницима.

Пратећи савремене тенденције у библиотекарству, Библиотека је прешла на јединствен кориснички програмски пакет COBISS. Програм представља организациони модел повезивања библиотечко-информационог система са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података (COBIB) и локалним базама података библиотека чланица Виртуелне библиотеке Србије (ВБС). Систем COBISS заснован је на on-line комуникацијама које се одвијају преко Интернета, тј. Академске мреже на коју је Библиотека прикључена. На тај начин, корисницима су доступне многе базе података преко KoBSON-a (конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку), чију је лиценцу обезбедило Министарство науке и заштите животне средине. У систем COBISS, до сада, повезано је 186 библиотека на територији Републике Србије.

Публикације које корисници не могу наћи у фондовима наше Библиотеке, набављају се међубиблиотечком позајмицом из других библиотека у земљи и иностранству.ubspolja2

Своју делатност Библиотека обавља у оквиру организационо повезаних одељења:
• Одељење набавке и обраде монографских публикација,
• Одељење набавке и обраде серијских публикација,
• Информативно-позајмно одељењe,
• Одељењe за научне информације и развој,
• Служба за опште, правне и финансијске послове.

Универзитетска библиотека у склопу своје основне делатности остварује и низ пратећих програма (научних, књижевно-културних, васпитно-образовних, стручних и издавачких). Библиотека има сопствену издавачку делатност и издаје Библиографију радова наставника и сарадника Универзитета, као и Библиографију докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на Крагујевачком универзитету.

Радно време Библиотеке је сваког радног дана од 8.00 до 19.00 часова и суботом од 9.00 до 14.00 часова.

Прописи

 

Лице за заштиту података о личности - Јелена Владетић
Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, канцеларија А17
Тел. +381 34 302-209, ел. адреса: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Налазите се: О нама