University Library of Kragujevac 

Конкурс Универзитетске галерије у Крагујевцу за 218. годину

  • ПДФ

        Уметнички савет Универзитетске галерије у Крагујевцу расписао је Конкурс за избор програмског садржаја Универзитетске галерије за период од 01. фебруара до 31. децембра 2018. године у циљу организовања, промовисања и представљања:

• Научно-наставног, културног и уметничког стваралаштва наставника, сарадника и студената Универзитета у Крагујевцу;

• Изложби, књижевних вечери, концерата и других научних и уметничких садржаја афирмисаних наставника, научника и уметника из земље и иностранства.

        Програмски садржаји Универзитетске галерије у Крагујевцу у календарској 2018. години биће организовани у оквиру Универзитетске галерије и Универзитетске летње сцене. Право учешћа на Конкурсу имају, појединачно или групно, наставници, сарадници и студенти Универзитета у Крагујевцу, као и афирмисани научници и уметници из земље и иностранства у наведеним областима. Текст Конкурса можете погледати овде. Конкурс је отворен од 01. до 31. децембра 2017. године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Налазите се: Насловна