University Library of Kragujevac 

Импакт фактори часописа за 2015.

  • ПДФ

       Током месеца јуна Thomson Reuters је објавио податке о импакт фактору (IF) часописа за 2015. годину у bazi Journal Citation Reports (JCR), као и њихове прве корекције. Сви подаци су преузети и објављени на сајту Kobson-a. Taкође, доступне су листе часописа за које ове године није израчунат IF (часописи под суспензијом), листа часописа која је променила назив, као и листа часописа којој је промењен ISSN. 

       Од 23 часописа из Србије који су реферисани у WoS-у, часопис MATCH je забележио највећи пораст импакт фактора за 2015. годину.

Налазите се: Насловна