University Library of Kragujevac 

Измене у начину рангирања научних часописа

  • ПДФ

       Нов Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (Сл. гласник РС, број 24/2016) доноси, између осталог, измене у начину категорисања међународних научних часописа.

        Према Правилнику, међународни научни часопис је часопис који је реферисан у међународној цитатној бази Journal Citation Report (JCR) и базама Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index (WoS).

Према вредности импакт фактора (ИФ) часописи се разврставају на следећи начин:

M21a - Међународни часопис изузетних вредности - часопис који је рангиран у JCR, у својој области наука, међу првих 10% часописа

M21 - Врхунски међународни часопис- часопис који је рангиран у JCR, у својој области наука, међу првих 30% часописа

M22 - Истакнути међународни часопис - Часопис који је рангиран у JCR, у својој области наука, између првих 30 % и 60% часописа.

M23 - Међународни часопис- часопис који се налази на попису JCR, али према ИФ није у својој области наука рангиран међу првих 60% часописа. У области друштвено-хуманистичких наука ту се убрајају и часописи који се налазе у WoS-у, а немају ИФ, као и часописи означени као Q1 у SJR .

       Оно што је ново, примењиваће се и у области друштвених и хуманистичких наука, у међународне часописе убрајају се и часописи реферисани у међународној бази SCImago Journal Rank (SJR).

SJR - SCImago Journal & Country Rank је јавно доступан сервис који садржи вредносне показатеље за више од 20.000 научних часописа и националне научне показатеље за више од 200 држава, а рачунају се на основу података садржаних у Scopus бази.

       На страници рангирања држава, дати су подаци о броју реферисаних докумената, броју докумената са цитатима, укупном броју цитата, броју самоцитата, као и просечном броју цитата по документу и Хиршов индекс. Сортирано по броју докумената (објављених 1996-2015. године) у Scopus бази, Србија се налази на 54. месту, од 239 држава, са 53116 докумената. Према укупном број цитата, за исти приод (нешто више од 250.000), Србија се налази на 62. месту, са просечним бројем од 4,87 цитата по документу. У даљим анализама треба узети у обзир променљивост података.

SJR показатељ се користи за процену и анализу часописа из домена науке. Омогућени су поређење и анализа појединачних часописа. Часописи се, на тај начин, могу груписати на основу следећих критеријума:
- тематска област (27 главних тематских области на основу Scopus класификације),
- тематска категорија (313 специфичних тематских категорија на основу Scopus класификације),
- држава где се часопис публикује, као и
- година за коју се гледају вредносни показатељи часописа - сервис садржи податке од 1999. године.

sjr

   SJR показатељ је заснован на преносу престижа са једног часописа на други. Престиж се преноси кроз цитате и на тај начин престиж једног часописа има утицај на остале часописе и обрнуто. Прорачун коначног престижа часописа је процес који се израчунава кроз три итерације. Вредност SJR показатеља сврстава часописе у четири категорије: Q1 (најпрестижнији), Q2, Q3 и Q4.

Листа часописа из Србије који су реферисани u SJR – SCImago за последњих пет година. 

На страници KoBSON-a налазе се и комплетне листе часописа реферисаних у овој бази од 1999. године.

Налазите се: Насловна