University Library of Kragujevac 

Импакт фактор часописа за 2019.

  • ПДФ

       Компланија Clarivate Analytics објавила је вредности импакт фактора (IF) часописа за 2019. годину.  Податке за 24 научна часописа из Србије, која су на такозваној СЦИ листи, наћи ћете на следећем линку.

clariv